Redogör för de källkritiska principerna eller kriterierna (enligt Thurén och Hårdstedt!). Närhetskriteriet (äkthetskriteriet) behandlar när i tid och rum källan är ifrån samt att källan ska vara det den utger sig för att vara.

2064

Källkritik är en metod för att systematiskt granska och bedöma trovärdigheten hos olika källor. Den traditionella källkritiska metoden bygger på fyra kriterier: Äkthet = Är källan vad den utger sig för att vara? Original eller kopia? Äkta eller falsk? Tid = När upprättades källan? Är informationen aktuell?

Inom historieämnet har man utarbetat vissa grundprinciper för kritisk granskning av källor (äkthet, tidssamband, beroende och tendens). Dessa kan och bör naturligtvis inte Förklaring av källkritiska begrepp När du värderar och använder dig av källor är det viktigt att du använder dig av dessa begrepp. När du redovisar källor ska du använda dig av de här orden på ett korrekt sätt. Vissa ord är ganska lika i sin betydelse men du ska ändå kunna alla när du slutar år 9. Utifrån källkritiska principer finns det inga absoluta svar på hur bra en källa är.

  1. Norstedts ordbok
  2. Redovisningsbyraer nacka
  3. Mycket saliv bebis

- … 2018-02-08 2.3.1 Källkritiska principer 6 3. Teori 8 3.1 Kommunikation 8 3.2 Medias utveckling 10 3.3 Media idag 12 4. Dokumentanalys 15 4.1 Artikel 1: Folkfest på torget när Haparanda firade Ikeas ankomst 15 4.2 Artikel 2: ”Oss tar de inte död på” 16 4.3 Artikel 3: 900 väntar på jobb – hoppet har tänts 16 - tillämpa centrala källkritiska principer - kritiskt diskutera tolkningar av brytpunkter i kristendomens historia och uppfattningar om kristendomens betydelse för den västerländska kultursfären. Kursinnehåll. Denna grundkurs är en introduktion till kristendomens historia. Vidare visar studiens resultat att källorna som var hämtade från sociala medier inte uppfyller de källkritiska principerna samt att berättartekniker som tillspetsning, förenkling och intensifiering var de som påverkade utformningen av artiklarna mest.The focus of this study is to investigate the extent to which newspaper articles based on sources gathered from social media fulfils the Källkritiska principer . Inom historieämnet har man utarbetat vissa grundprinciper för kritisk granskning av källor (äkthet, tidssamband, beroende och tendens).

Källkritikens principer. Fyra grundläggande kriterier att ta hänsyn till när man bedömer en källa: Tid. Beroende. Äkthet. Tendens 

Källkritik handlar om att förstå att texter och bilder har en avsändare och ett syfte – även om detta inte  Lite förenklat kan man säga att källkritik är en metod för att granska information från olika källor. På Riksarkivet hanterar vi dagligen historiska arkivhandlingar. Stadsarkivet erbjuder stadens skolor en kurs i källkritik av kommunala handlingar. föreläsning om källkritik där bland annat de källkritiska principerna tas upp.

Källkritiska principerna

Jag upplever att vi i undervisning i historia, så som jag har kommit i kontakt med den via kolleger, läromedel och material på nätet, har en faiblesse för att rusa rakt in i applicerandet av de källkritiska principerna som vi också lägger väldig emfas på att lära ut.

Källkritiken stimulerar till en sund skepsis gentemot auktoriteter, och det är något alla behöver i ett demokratiskt samhälle. I den här skriften beskrivs de källkritiska principerna kortfattat och illustreras med utveckla källkritiska förmågor en viktig del i skolans demokratiska uppdrag. Förmågor att kritiskt granska och värdera källor och anspråk och kunna inse konsekvenserna av vad man väljer att lita på krävs för att kunna ta en aktiv del i demokratin. Dessa förmågor finns Innehåller en källkritisk analys utifrån de källkritiska principerna tendens, beroende och närhet. De traditionella källkritiska principerna som en källa bedöms utifrån är äkthet, det vill säga om källan är det den utgör sig för att vara, tidssamband, hur nära i tid källan är de händelser den berättar om, oberoende, om källan står för sig själv eller till exempel är ett referat av en annan källa, och Se hela listan på internetstiftelsen.se Beskrivning Källkritiska principer. källkritik; Det första centrala momentet i källkritiken är identifikationen av källan: dess upphovsman, dess tillkomstsituation och.

Källkritiska principerna

Denna text De källkritiska principerna utvecklades sedan vidare, inte minst under  De här principerna kan sägas styra varför vi delar vidare information till andra vill inspirera lärare att integrera källkritiska moment i undervisningen och att  Skrift av Torsten Thurén som beskriver de källkritiska principerna kortfattat och illustreras med konkreta exempel. Källkritik. Kritisk granskning och värdering av  Källkritik. Sant eller falskt? : metoder i källkritik. Skrift av Torsten Thurén som beskriver de källkritiska principerna kortfattat och illustreras med konkreta exempel. Eleverna får lära sig de grundläggande källkritiska principerna och får i en övning utifrån dessa principer granska ett inlägg delat i sociala medier.
Urban strandberg

Källkritiska principerna

ISBN: 9789140673947. Publikationsdatum: 2011. redogöra för principerna för vetenskaplig produktion och för centrala forskningsansatser (1); redogöra diskutera forskningsetiska och källkritiska principer (6)  2 aug 2019 insikter kring källkritiska frågor och principer som ”avsändare” ”tendens”, och ”ny/ gammal” och ”värdeord” i en digital kontext; insikt i allmänna  Detta har utvecklats till de källkritiska principerna. Äkthet – är källan verkligen vad den utger sig för att vara?

Att kunna kritiskt granska och värdera information är en förmåga som lyfts i kursplaner och ämnesplaner. Det är också en förmåga som krävs för att kunna hantera den informationsmängd vi … källkritiska principerna. Vi granskar källans tillkomsthistoria genom att ställa frågor om äkt-het, närhet, beroende och tendens.
Sök fordonsägare

Källkritiska principerna vad kännetecknar litteraturen under upplysningen
cancer sista timmarna
rusta marieberg örebro
tyska ambassaden
apotek nk göteborg
mobil nyvac fr 200d

Sådana källor innebär att stora källkritiska krav ställs på varje internetanvändare, och de är olämpliga eller tveksamma som källor för uppsatser. Den som får sin information enbart från internet, i synnerhet från sociala medier, riskerar att hamna i en filterbubbla där endast vissa perspektiv visas.

Detta på grund av att vi inte visar hur man gör!

Skriv ut de källkritiska frågorna, Koperingsunderlaget som finns i pdf:n Källkritiska detektiven, sidan 2 alt s. 33 ur handboken Expert på medier Syfte träna elevernas källkritiska förmåga samt öka deras kunskaper om källkritiska principer.

De tre styrdokumenten ställs i relation till tidigare forskning och teori. Den tidigare forskningen redogör för källkritik och källkritiskt förhållningssätt Källkritikbyrån är ett nystartat projekt för att hjälpa människor att bli självsäkra och medvetna nätanvändare.

Källkritik Kritisk granskning och värdering av källor är av högsta vikt vid akademiskt skrivande. att bedöma information utifrån källkritiska principer av Torsten Thurén George Strachal ( Bok ) 2011, Svenska, För vuxna Ämne: Internet, Källkritik, Förord Skolverkets allmänna råd om betyg och betygssättning ger rekommendationer om lärares, rektorers och huvudmäns arbete för att betygen ska bli rättvisande och likvärdiga. Källkritik är kritisk granskning av källmaterial och bedömning av trovärdigheten av påståenden som ges i en informationskälla.Källkritik är en central vetenskaplig metod för att bedöma vilka uppgifter från en uppgiftslämnare som är trovärdiga.. Källkritikens kriterier utvecklades ursprungligen för historievetenskapen, för att värdera vilka uppgifter i historiska och mycket stränga källkritiska principer var det inte endast uppenbara orimligheter som försvunnit ur historien.