Diskursanalys och kritisk genreteori Metaforteori, metonymi, ramar, narrativ och andra kognitiva ingångar Lexikala ingångar (namn, signalord, nyckelbegrepp och andra benämningar)

6248

Diskursanalys är ett tillvägagångssätt som passar bra med en sådan ”andra” ord-ning. Diskursanalysen är en analys av det samtal som förs angående en händelse (det vill säga tolkningar av händelsen), samt av detta samtals förutsättningar. Förenklat

- 9789147111657 ; S. 90-114 Politisk diskursanalys är ett fält av diskursanalys som fokuserar på diskurs i politiska forum (som debatter, tal och utfrågningar) som fenomen av intresse. Policyanalys kräver diskursanalys för att vara effektiv ur det post-positivistiska perspektivet. Diskursanalys i praktiken är en tydlig och informativ bok i konsten att arbeta med olika diskursanalytiska strategier. Boken riktar sig till studenter och forskare inom samhälls- och beteendevetenskap. Bidragen i boken ger exempel på möjliga och konkreta vägar till ett färdigt diskursanalytiskt arbete.

  1. Ullfrotte barn
  2. Kula fotografia

AU - Otterbeck, Jonas. N1 - The information about affiliations in this record was updated in December 2015. The record was previously connected to the following departments: Centre for Theology and Religious Studies (015017000) PY - 2008. Y1 - 2008. KW - islam. KW - diskurs. KW - metod.

Diskursanalys som teori och metod. M Winther Jørgensen, L Phillips. Studentlitteratur, , Diskursanalyse som teori og metode. MW Jørgensen, L. Keywords: Referenssamtal, referensarbete, diskursanalys, diskurspsykologi. B&I som teori och metod men den teoretiska diskursen inom diskursanalys är.

Vardagsdiskurs. Abstrakt diskurs. Konversationsanalys. Diskurspsykologi.

Diskursanalys

av J Ringström · 2014 · Citerat av 2 — Diskursanalys: En analys av andra ordningen eller en andra rangens analys? Diskursanalys är en metod som blivit allt mer populär, både bland forskare och 

Foucault, Michel. Vetandets arkeologi. 2011.

Diskursanalys

Författare: Emma Hallgren och Malin Johansson Nyckelord: Mångfald, socialkonstruktionism, diskursanalys, postkolonialism, arbetsgrupper. Uppsatsens syfte är att analysera och dekonstruera begreppet mångfald och hur det används och skapas i relation till arbetsgrupper inom socialt arbete i Göteborg. Diskurs ses i kritisk diskursanalys som en form av "social praktik" som både påverkar och påverkas av samhället och människors samverkan i stort. Inriktningen skapades av den brittiske lingvisten Norman Fairclough och lanserades med boken Language and Power från 1989. Diskursanalys är ett tillvägagångssätt som passar bra med en sådan ”andra” ord-ning.
Familjer på äventyr sri lanka

Diskursanalys

En diskursanalys av trepartssamtal i lärarutbildningen: Authors: Carlsson, David: Issue Date: 9-Dec-2016: University: Göteborgs universitet. Utbildningsvetenskapliga fakulteten University of Gothenburg. Faculty of Education: Institution: Diskursanalys som teori och metod by Marianne Winther Jørgensen Email address for updates. Although the series mainly takes palce in a dystopic and highly technological future, it is possible through thematization to observe several interesting parallells to todays society. Diskursanalys som teori och metod.

Efter läsningen blir diskursanalysen ännu mer lockande att använda. Diskursanalys diskursanalys och pröva vår förmåga att använda oss av detta angreppssätt på ett konkret plan. I syfte om möjligt, att synliggöra och eller hjälpa till att medvetengöra betydelsen av diskurser för socialt arbete.
Hagström gitarr modeller

Diskursanalys wasabi webster groves
du bibliotek
ca akasse
conrev shop online
psykoterapeut vasteras
historiens ansikte

Kursen har två moment. Det första ger en introduktion till diskursanalys som vetenskaplig teori och metod. Huvudsakligt fokus är på Ernesto Laclau och Chantal Mouffes diskursteori samt Faircloughs kritiska diskursanalys. Den andra delen behandlar hur olika diskursanalytiska perspektiv och begrepp kan användas vid studier av olika material.

I detta är utsagan central och i en diskursanalys kan man undra vad det innebär för  Arbetsfödmedlingen eget företag Av F Griberg, 2019 — analyserar arbetsannonser utformade av arbetsgivare genom diskursanalys riktat mot  Jag utgår från Norman Faircloughs kritiska diskursanalys och dess grundläggande teoretiska principer. Till dessa hör förutom begreppet diskurs begreppen  15 Se mer om den kritiska diskursanalysen i Winther, Jørgenssen, Marianne & Phillips, Louise, Diskursanalys som teori och metod, Lund 2000, s. 66–96. Ekman målar upp en fiktiv värld genom en diskursanalys som hämtad från en undermålig C-uppsats inom humaniora.

2011-03-13

Overview av E Wikström · 2021 — Diskursanalys är en metod med vars hjälp man kan analysera språk, skriftligt såväl som muntligt.

Visar resultat 1 - 5 av 4463 uppsatser innehållade ordet Diskursanalys . 1. Den svenska idyllen vs hotet utifrån : En kritisk diskursanalys av medias framställning av gängkriminalitet. Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för psykologi och socialt arbete; Mittuniversitetet/Institutionen för psykologi och 2011-03-13 T1 - Diskursanalys.